Admissio naszego brata Karola

Dnia 22 stycznia bieżącego roku w naszej wspólnocie seminaryjnej odbyło się Admissio jednego z naszych braci z piątego roku – Karola. Obrzęd ten to publiczne wyrażenie wobec Kościoła gotowości do przyjęcia świeceń diakonatu, a w przyszłości prezbiteratu. Uroczystościom w naszej kaplicy przewodniczył biskup Arkadiusz, który skierował do nas słowo o przygotowaniu do walki w 5 aspektach : mentalności zwycięzcy, oceny własnej wartości, dobrej motywacji, męstwa i rozwiązywania problemów niezwłocznie, gdy tylko się pojawią. Cała nasza wspólnota przeżywa radość z powodu dołączenia kolejnego kandydata do sakramentu święceń.