Zmarł rektor koszalińskiego seminarium

Wskutek nieszczęśliwego wypadku samochodowego, 12 stycznia br. zginął ks. Wojciech Wójtowicz – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce.
Łączymy się w bólu z rodziną śp. ks. Wojciecha Wójtowicza oraz wspólnotą koszalińskiego seminarium, której przewodził. Zapewniamy o modlitwie w intencji śp. Księdza Rektora oraz osób, które ta śmierć napełniła szczególnym cierpieniem. Requiescat in pace!

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych można znaleźć na: http://www.wsdkoszalin.eu/article-230