Przystanek Jezus

Przełom lipca i sierpnia to w naszej diecezji okres pielgrzymkowy. Setki osób w kilku grupach, mimo trudności związanych z upałami i wielokilometrowymi odcinkami trasy, ufnie i z uporem, odważnie i z wiarą pielgrzymuje do Jasnogórskiej Pani. Jednak dla pięciu alumnów naszego seminarium czas ten upłynął pod innym sztandarem – uczestniczyliśmy w Przystanku Jezus, który zgromadził niemal 600 ewangelizatorów.

Rozpoczął się on w niedzielę (29.07.2018 r.) rekolekcjami, które prowadził abp Grzegorz Ryś. Ponieważ hasłem tegorocznego Przystanku Jezus były słowa św. Pawła „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1), metropolita łódzki szczególnie wyraźnie akcentował wymiar niewolnictwa w Chrystusie, który musi być fundamentem postawy dojrzałego chrześcijanina. We wtorek, po duchowym i merytorycznym przygotowaniu, wyruszyliśmy w korowodzie na pola festiwalu Pol’and’Rock, by przywitać się z jego uczestnikami. Był to moment, w którym pod opieką naszego diecezjanina ks. Kamila Sobiecha, siedmiokrotnego uczestnika Przystanku Jezus, rozpoczęliśmy ewangelizację. Trwała ona aż do soboty, tj. do dnia zakończenia festiwalu Pol’and’Rock.

Były to dla nas dni, w których mogliśmy wykorzystać to, czego nauczyliśmy się w dotychczasowej formacji seminaryjnej, ale także poznać, z jakimi trudnościami borykają się przede wszystkim młodzi ludzie oraz jak postrzegają oni Pana Boga i wspólnotę Jego Kościoła. Jednocześnie nie brakowało okazji do poznania wielu ciekawych postaci i zespołów, które głosiły świadectwo doświadczania mocy Boga w codziennym życiu oraz dawały koncerty chrześcijańskie.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią. Więcej zdjęć na profilu facebookowym Przystanku Jezus.