Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego

Od 16 do 20 października nasza wspólnota seminaryjna przeżywała rekolekcje na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2019/2020. W tym roku poprowadził je ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz kurii archidiecezji lubelskiej oraz wykładowca teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.
Tematem tegorocznych rekolekcji było m.in. omówienie poszczególnych części liturgii Mszy z udzieleniem święceń diakonatu i prezbiteratu, posłuszeństwo w Kościele, celibat, wdzięczność, a także cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość. Bogate doświadczenie księdza rekolekcjonisty (także jako ojca duchownego w seminarium) przysłuży się nam w dalszej formacji do kapłaństwa. Czas rekolekcji dał nam okazję wyciszyć się przed wyzwaniami nowego roku akademickiego. Dziękujemy ks. Krzysztofowi za głoszone Słowo Boże i życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień kapłańskiej posługi!