Rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego

Od 25 do 30 września przeżywaliśmy w naszej wspólnocie rekolekcje. Przygotowały nas one na wejście w nowy rok formacji. Głosił je dla nas o. Piotr Twardecki SJ, który pełni obecnie posługę proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy, a wcześniej posługiwał jako duszpasterz akademicki środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Podczas licznych konferencji ojciec rekolekcjonista przybliżył nam duchowość ignacjańską: drogi I oraz II tygodnia, ignacjański rachunek sumienia, a także samą postać św. Ignacego Loyoli. Był to dla nas czas ciszy, skupienia i szczególnej medytacji nad słowem Bożym.