Wykład ekumeniczny

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już ponad stuletnią tradycję. Miniony rok był wyjątkowy, ponieważ przeżyty w dobie epidemii koronawirusa. To jednak nie sprawiło, że ruch zmierzający do jedności wszystkich chrześcijan wstrzymał swoje działania, wprost przeciwnie. Nasza wspólnota dowiedziała się o tym dzięki zorganizowanemu z tej okazji wykładowi ekumenicznemu, który wygłosił ks. dr Krzysztof Różański. Wykład odbył się 21 stycznia, a temat spotkania brzmiał: „Uzdrawianie świata. Osiem studiów biblijnych Światowej Rady Kościołów – reakcja Światowej Rady Kościołów na epidemię koronawirusa”. Spotkanie dotyczyło sytuacji chrześcijan w obecnym czasie odnosząc ją do wydarzeń biblijnych takich jak: przejście przez Morze Czerwone, wygnanie babilońskie, wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Wspólnym zadaniem tych i innych rozważań było ukazanie opieki Boga nad nami, co z pewnością wzbudza nadzieję i zaufanie do Boga, a także służy wspólnej modlitwie wszystkich chrześcijan o ustanie epidemii. Po wykładzie udaliśmy się na Eucharystię w intencji jedności chrześcijan, której przewodniczył bp Ryszard Kasyna.