Wykład o szkodliwości pornografii

Wczoraj w godzinach popołudniowych nasza wspólnota seminaryjna wysłuchała wykładu o. Rafała Huzarskiego SI. Omawiał on negatywny wpływ pornografii na jej odbiorcę. Jest to poważny problem w obliczu nieograniczonej dostępności pornografii ‒ także dla młodzieży.

Ojciec Rafał korzystał w znacznej mierze z doświadczenia, jakie zdobył na prowadzonych przez siebie zajęciach oraz przy udzielaniu pomocy osobom borykającym się z problemem pornografii. Podał on realne zagrożenia wynikające z uzależnienia od niej ‒ m.in. zanik innych zainteresowań, brak kontroli własnych zachowań czy zmiany w strukturach mózgu (konkretnie w jego układzie limbicznym).

Dzięki temu wykładowi poznaliśmy diagnostyczne kryteria uzależnienia. Zaznaczone zostało, że uzależnionymi nie są tylko ci, którzy za takich uchodzą w opinii publicznej. Pornografia szkodzi wszystkim, którzy mają z nią styczność. Badania neurobiologiczne w San Diego przyczyniły się do zapisania zaburzeń seksualnych do listy ICD – 11.

Prelegent udzielił ważnych wskazówek dotyczących pomocy osobom borykającym się z omawianym problemem. Z pewnością wykład ten może okazać się przydatny w duszpasterstwie obejmującym również osoby, które miały lub mają kontakt z pornografią.

Dziękujemy bardzo Ojcu Rafałowi za przekazane nam treści. Niech święty założyciel Towarzystwa Jezusowego wyprasza łaski potrzebne do dalszej posługi na większą chwałę Bożą.