XIX Pelplińskie Spotkanie Duszpasterskie

26 października 2019 r. odbyło się już XIX Pelplińskie Spotkanie Duszpasterskie o tytule „Jakie posłuszeństwo w Kościele?”.

Wydarzenie zaczęło się od wystąpień ks. Adama Falewicza oraz pani Agnieszki Kamińskiej, którzy do tematu posłuszeństwa podeszli od strony psychologicznej. Kolejnymi prelegentami byli bp. Arkadiusz Okroj oraz ojciec duchowny naszego seminarium, ks. Rafał Barciński. Ostatnim punktem spotkania, który poprowadził ks. Sławomir Kunka, był panel dyskusyjny, w którym przedstawiciele szarytek, franciszkanek i karmelitów bosych dzielili się swoim doświadczeniem, opowiadając, jak wygląda posłuszeństwo w ich zakonach.