Złożyliśmy hołd pomordowanym kapłanom

Październik, miesiąc szczególnie poświęcony Maryi, postępująca jesień za oknem zmusza do refleksji nad przemijaniem życia każdego z nas. Dla społeczności Pelplina, szczególnie duchowieństwa i kleryków, jest to także czas wspomnienia i wzmożonej modlitwy za kapłanów pomordowanych w 1939 roku.

19 października, w przeddzień 79. rocznicy tragicznych wydarzeń, seminaryjna delegacja składająca się z dwóch ojców duchownych oraz przedstawicieli poszczególnych roczników odwiedziła parafialny cmentarz, modląc się oraz składając wieniec dawnemu duchowieństwu.

Niewątpliwie potrzeba w naszej codzienności chwil zatrzymania i wdzięczności tym, którzy poprzedzili nas w drodze ku wieczności. Przykład ich prawdziwego zawierzenia, relacji z Bogiem i miłości do Ojczyzny jest wzorem i kursem ku wieczności, jaki w choć pewnym stopniu powinien obierać każdy z nas.