Kleryckie Koło Obrony Życia Dziecka Poczętego

Nasze koło zajmuje się uświadamianiem potrzeby ochrony życia dziecka nienarodzonego. W centrum działalności znajduje się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.

Istota tegoż dzieła wynika z osobistego (modlitewnego i uczynkowego) wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego, nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją, dziecka. Adopcja trwa przez okres 9 miesięcy.

Odpowiedzialny: dk. Karol Sosnowski