Młodzi w Pelplinie!

14 czerwca odbyła się siódma edycja „Przystani dla duszy”, która w tym roku była połączona z Diecezjadą, czyli zawodami sportowymi dla służby liturgicznej. Obie grupy rozpoczęły dzień na Górce Papieskiej, gdzie siostry z Orlika poprowadziły zabawy taneczne, a następnie Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna przywitał całą przybyłą młodzież. Kolejny punkt programu odbył się już w różnych miejscach Pelplina. Część uczestników udała się na zawody sportowe, a druga na warsztaty: rękodzieła, muzyczne, medialne, taneczne, teatralne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Punktem jednoczącym te wszystkie grupy była Eucharystia, której przewodniczył Biskup Diecezjalny, a na której homilię wygłosił Bisksup Arkadiusz Okroj. Po Mszy św. odbył się koncert ewangelizacyjny „Na Cały Głos” i „Nieboskłonni” oraz spotkanie z gościem Michałem „PAX” Bukowskim.