Pamiętamy o rektorze

W Liście do Hebrajczyków czytamy: Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę (13, 7). Siódmy dzień marca był szczególną okazją do rozpamiętywania życia Sługi Bożego bp. Konstantyna Dominika.

Obchodząc 76 rocznicę śmierci naszego byłego rektora, nie mogło zabraknąć w naszej wspólnocie tego szczególnego rodzaju pamięci, jakim jest modlitwa. Rano w naszej kaplicy modliliśmy się o jego beatyfikację, po obiedzie natomiast udaliśmy się na grób Sługi Bożego, by dziękować Bogu za jego życie i prosić, by były przełożony naszego seminarium został wyniesiony na ołtarze. Wyrazem pamięci był także złożony znicz, a rozpamiętywaniu służyło wygłoszone na cmentarzu przemówienie ojca duchownego. Z kolei w naśladowaniu wiary Sługi Bożego z pewnością pomoże nam błogosławieństwo Boże, po którego przyjęciu wróciliśmy do tych murów, w których jako kleryk, wykładowca i rektor przebywał dzisiejszy kandydat na ołtarze – bp. Konstantyn Dominik.