Sympozjum „Czy ruchy w Kościele katolickim mogą stać się sektami?”

15 listopada 2018 r. w Centrum Dialogu Jana Pawła II w Toruniu odbyło się X Toruńskie Sympozjum poświęcone religiom i alternatywnym ruchom religijnym organizowane przez Wydział Teologiczny UMK. Tegoroczne sympozjum zostało zatytułowane „Czy ruchy w Kościele katolickim mogą stać się sektami?”. Diakoni naszego seminarium, wraz z Księdzem Rektorem i Księdzem Prefektem, mieli okazję uczestniczyć w popołudniowej części konferencji.

Pierwszy blok tematyczny został poświęcony praktykom i ruchom dalekowschodnim,  ale pojawiły się również kwestie ruchów tradycjonalistycznych oraz zjawiska pacyfizmu. Kolejny blok skupiał się głównie wokół tzw. ruchów charyzmatycznych oraz zjawiska pentekostalizacji w wymiarze wyzwania dla Kościoła katolickiego. Prelegenci reprezentowali różne środowiska naukowe i duszpasterskie, a swoje wystąpienia oparli zarówno na  wypowiedziach Kościoła, jak i własnych doświadczeniach. To pozwoliło spojrzeć na poruszane tematy z wielu stron.

Na koniec każdego z bloków tematycznych uczestnicy mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych, podczas których nawiązywała się bardzo ożywiona dyskusja – także pomiędzy prelegentami. Treści sympozjum stały się tematem dyskusji również podczas powrotu do seminarium.