Aktualności

Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie organizuje weekendy skupienia dla młodzieży męskiej. Mają one służyć pomocą młodym w rozeznaniu drogi życiowej.

Po raz kolejny odbyła się w Pelplinie Oaza Modlitwy. W dniach od 3 do 5 listopada ponad trzydzieści młodych ludzi przeżywało swoje rekolekcje pod hasłem DUCH ŚWIĘTY. Nad porządkiem, jak i nad właściwą formacją czuwała grupa animatorów oraz piętnastu kleryków.

11 listopada nasza wspólnota seminaryjna przeżywała swój dzień skupienia – tym razem w nieco innej formie, gdyż spędziliśmy go poza murami naszego domu formacji. W sobotni poranek wyruszyliśmy z Pelpina do Gietrzwałdu.

Dnia 10 listopada odbyła się w seminarium wieczornica poświęcona Świętu Niepodległości. Organizacją zajął się Klerycki Krąg Akademicki.

„Wy jesteście rodzicami, którzy dali Kościołowi kapłanów” – tymi słowami przywitał zgromadzonych rodziców księży z naszej diecezji ks. biskup Wiesław Śmigiel. Spotkanie odbyło się 4 listopada, podczas dnia skupienia dla rodziców kapłanów.

W niedzielę 29 października podczas Mszy świętej w bazylice katedralnej, której przewodniczył ks. bp Wiesław Śmigiel, alumni V roku złożyli publiczną deklarację przyjęcia niebawem święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu. Również na początku tej uroczystej Mszy świętej ks. biskup pobłogosławił alumnów roku III, którzy przyjęli strój duchowny. Dla naszych braci z roku V i III jest to kolejny krok na drodze formacji, jak również kolejny krok oddania się bez reszty Chrystusowi.